Tähän kirjoitukseen on koottu yhteenveto Sven Buchtia koskevista tapahtumista vuonna 1610 tähän asti löytyneiden dokumenttien pohjalta.

Mikko Kauko käänsi suomeksi Ruotsin arkistosta löytämäni sotilasasiakirjan. Tämän ja aiemmin löytämäni asiakirjan perusteella voidaan päätellä, että Sven Buchtilla on ollut melko kiireinen vuosi 1610. Jaakko De la Gardie teki tunnetun Moskovan sotaretken samana vuonna. Ruotsalaiset joukot palkkasotureineen pitivät 3 kk Moskovaa hallinnassaan. Asiakirja vahvistaa, että myös Sven on ollut mukana sotaretkellä.

4.1.1610löytyy Sven Buchtista ensimmäinen tieto sotilasasiakirjoista. Sven esiintyy majoitusmestarina ratsumestari Herman Dykerin lippueen katselmuksessa Sääksmäellä. Asiakirja on Sven Buchtin laatima ja mahdollisesti hänen sinetillään(?) vahvistettuna. (Timo Alanen) (VA4412 s.215). Todennäköisesti De la Gardie kokosi joukkoja  toiseen Moskovan sotaretkeensä. Ensimmäinen sotaretki epäonnistui vuonna 1609, kun suomalaiset sotilaat nousivat kapinaan Koljasinissä Venäjällä.

Sääksmäen katselmuksen jälkeen joukot varmaankin lähtivät välittömästi matkaan, koska Moskova valloitettiin jo 12.3.1610. Valloitus jäi lyhytaikaiseksi, n. 3 kk, koska Gardien ulkolaiset palkkasoturit siirtyivät puolalaisia joukkoja johtavan Zolkiewskin puolelle. De la Gardien joukot kärsivät täydellisen tappion juhannuksena 1610.Taistelu käytiin Venäjän Smolenskissa ja tunnetaan nimellä Klusinon taistelu (Tietosanakirja 4 Kaivo-Kulttuurikieli s. 1115-1116 Otava 1912).

Ainakin osa suomalaisista vetäytyi Iivananlinnaan, koska siellä on suoritettu katselmus Herman Dykerin lipustolle 15.7.1610(SE/RA/5104/5104.1/B./6  A0071095_00348, jonka Mikko suomensi).

Tässä asiakirjassa Sven esiintyy päällystön lisäksi asiakirjan lopussa, missä on maininta hänen kotiuttamisestaan Suomeen.  Suomennoksesta ”Luettelo jalosyntyisen Herman Dukerin ratsumiehistä, jotka ovat jäljellä 15. heinäkuuta Iivananlinnan luona Herran vuonna 1610, ote.”  voi päätellä että aiemmin on käyty kovat taistelut, eli Smolenskissa koettu tappio puolalaisille. (Katselmusasiakirja oli kärsinyt vaurioita, joten Mikko ei voinut tulkita tekstiä täydellisesti).

25.11.1610Sven Bucht ratsastaa ratsumestari Rikhard Isakssonin majoitusmestarina kahdella hevosella, ks. katselmus Turussa 25.11.1610 (VA4412 s.127).

Arvella voi mitä Svenille on tapahtunut Moskovan sotaretkellä. Onko hän haavoittunut tai sairastunut? Hänet on kuitenkin kotiutettu erillisellä komennolla Iivananlinnasta. Mielikuvitus on rajana. Sotilasura kuitenkin jatkui uuden ratsumestarin lippueessa.

Teurolla  25.5.2018            Lauri Terho