Geneettinen sukututkimus – lyhyt johdatus

DNA-perusteinen sukututkimus on yleistynyt testauksen tultua entistä helpommaksi ja kustannuksetkin ovat nykyään hallittavissa harrastajien parissa. Myös tulosten tulkintaan on saatavissa entistä enemmän asiaan perehtyneiden harrastajien apua. Geneettinen sukututkimus antaa mahdollisuuden kurkistaa tavanomaista asiakirjoihin perustuvaa tutkimusta kauemmaksi historian hämäriin, jopa tuhansien vuosien taakse.

Eri tavoin tutkimustuloksia lähestymällä ja testauksia suuntaamalla voidaan löytää sekä sukulaisuussuhteita että saada tietoja väestön historiallisista muuttoliikkeistä. Sukulaisuussuhteissa voidaan saada mm. arvioita yhteisen esivanhemman ajallisesta etäisyydestä. Arviot perustuvat laajaan tutkimusaineistoon ja sen tilastolliseen käsittelyyn. Kyse on aina todennäköisyyksistä. Löytyneitä sukulaisuussuhteita voidaan mahdollisesti todentaa ja tarkentaa kirjallisen materiaalin kautta ja käynnistämällä yhteistyö löydettyjen ”sukulaisten” kanssa, missä päin maailmaa he sitten ovatkaan.

Sukulaisten etsimisen ohella voidaan testeillä selvittää geeniperimän (haploryhmän) syntyä ja ajallista taustaa vuosituhansien taakse. Usein on esimerkinomaisesti ollut esillä tiedot eri haploryhmiin kuuluvien miesten tai naisten varhaisesta muuttoliikkeestä Suomeen (miehet suurimmaksi osaksi idästä ja naiset etupäässä lännestä).          

Sukuseuramme on ottanut omaan ohjelmaansa DNA-tutkimuksen. Mahdollisuus tähän avautui, kun Svenin jälkeistä suoraa isä-poikalinjaa edustava henkilö antoi oman DNA-näytteensä. Y-kromosomi periytyy isältä pojalle ja isälinjaa edustavan henkilön testaaminen antaa tiedon myös varhaisemmista isistä aina Svenin Y-kromosomiin saakka. Näytteelle on tehty erilaisia Y-testejä, joista uusimman tulokset antavat vielä odottaa.

Geneettisessä sukututkimuksessa kysymyksemme ovat:

  • mikä on Svenin sukutausta
  • mistä suku on kotoisin
  • mitä tietoa yleensä voisimme saada vuotta 1606 varhaisemmista ajoista, ennen Svenin Tammelaan asettumista

DNA-tutkimus kuva_jpeg 11.1.2017Saatuja tuloksia käsitellään keväällä ilmestyvässä Callion Kaiku -sukulehdessä, joka postitetaan seuran jäsenille.

Hyvä esittely DNA-sukututkimuksesta on mm. osoitteessa

http://www.kurrinsuku.net/3

10.1.2017

Mikko Leino