Sukuseuran tarkoitus

Sääntöjen mukaan Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. Sukuseura järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita Seuran toimintaan liittyviä samantapaisia tilaisuuksia. Sukuseura kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta. Sukuseura selvittää ja tutkii suvun vaiheita sekä saattaa tutkimustöiden tulokset jäsenten tietoon. Sukuseura harjoittaa Sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä pitää luetteloa suvun jäsenistä. Tietojen käyttötarkoitus on sukututkimus ja sukukirjan julkaiseminen. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on tämän tällä sivulla viimeisenä.

Sukuseuran historiaa

Ryhdän Sukuseura perustettiin Tammelan Kallionkylän Mikko Juhonpoika ja Maria Mikontytär Ryhdän suvun toisessa varsinaisessa Sukukokouksessa 21.8.1994 Lounais-Hämeen Pirtissä, Saaren Kansanpuistossa Tammelassa. Pari vuotta ennen koottiin Ryhdän suku ensimmäiseen varsinaiseen Sukukokoukseen 23.8.1992 samaan paikkaan. Vuoden 1998 aikana Sukuseuran säännöt saivat lopullisen muotonsa ja 28.8.1998 Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi säännöt; niin Ryhdän Sukuseurasta tuli rekisteröity yhdistys. Tätä ennen Sukuseura ennätti järjestää suvun kolmannen varsinaisen Sukukokouksen 23.8.1998 Lounais-Hämeen Pirtissä. Seuraavat varsinaiset Sukukokoukset pidettiin 4. kokous 25.8.2001, 5. kokous 5.9.2004 ja 6. kokous 9.9.2007 Valkeaniemen Pirtissä Tammelassa.

Sukuseuran omaisuus ja talousasioiden hoito

Ryhdän Sukuseuran toiminta perustuu talkoo-periaatteelle, joten Sukuseuran hallituksen jäsenille ei makseta korvauksia Sukuseuran hyväksi tehdystä työstä; ainoastaan postitus- ja kopiointikulut ja muut vastaavat kulut on korvattu jäsenille sekä muut hallituksen kokouksissa erikseen päätetyt hankinnat. Tilillä olevan pääoman lisäksi Sukuseuralla ei ole muuta pääomaa tai omaisuutta. Sukuseuran sääntöjen mukaisesti Sukuseuran tilinkäyttöoikeus on rahastonhoitajalla, jonka hallitus on valtuuttanut hoitamaan yksinään Sukuseuran juoksevat asiat pankin kanssa.

Rekisteriseloste Ryhdän sukuseura ry