Sukujuhla ja sukukokous järjestetään Tammelan Hakkapeliittapäivien 3.-4.8.2019 yhteydessä. Lauantaina 3.8. voi tutustua omatoimisesti Hakkapeliittapäiviin Tammelan kirkolla ja Mustialassa. Varsinainen sukukokous ja -juhla järjestetään sunnuntaina 4.8 alkaen klo 11 Valkeaniemen Pirtillä.

Sukukokouksessa päätetään myös seuran sääntöjen muuttamisesta. Tässä yhteydessä on tarkoitus muuttaa sukuseuran nimeksi ”Tammelan Bucht-suku ry”, mikä paremmin vastaa seuran laajentunutta jäsenkuntaa.

Sukukokoukseen esityslista

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään edelliset tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajan lausunnot.
 6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille-
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimikaudeksi. Jäsenmaksu päätetään kolmelle (3) seuraavalle täydelle vuodelle. Samoin toiminta- ja taloussuunnitelmat.vahvistetaan.seuraaville kolmelle (3) täydelle kalenterivuodelle. Jäsenmaksuksi toimintakaudelle 2020-2021 hallitus esittää kolmeakymmentä euroa (30).
 8. Päätetään hallitukseen valittavien jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi.
 9. Valitaan yksi (1) tai kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilö seuraavaksi toimikaudeksi.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 11. Päätetään sukuseuran sääntöjen muuttamisesta. Muutos sisältää sukuseuran nimen muuttamisen muotoon ”Tammelan Bucht-suku ry”.
 12. Kokouksen päättäminen.

            Ryhdän Sukuseura ry:n hallitus

Ketkä voivat osallistua kokoukseen?

Sukuseuran varsinaiseen kokoukseen voivat osallistua sukuseuran jäsenet. Jäseneksi voi liittyä̈ seuran www-sivujen kautta: https://tammelanbuchtsuku.net/liittyminen/
Myös sukukokouksessa voi täyttää̈ jäsenhakemuksen ja osallistua kokoukseen.

Kuka voi liittyä jäseneksi?

Seuraan voivat liittyä̈ henkilöt, jotka syntyperän, avio- tai avoliiton kautta kuuluvat sukuun tai ovat muutoin kiinnostuneita Bucht-suvusta. Jäsenet saavat vuosittain ilmestyvän Callion Kaiku -sukulehden ja kutsuja sukuseuran järjestämiin tapahtumiin ja kolmen vuoden välein järjestettäviin sukukokouksiin.

Muistakaa jäsenmaksu – uusille jäsenille tämä vuosi kaupan päälle!

Jäsenmaksu maksetaan toimintakausittain, kolmelta vuodelta kerrallaan. Sukukokous päättää̈ maksun suuruuden. Toimintakausi alkaa sukukokousta seuraavan vuoden alusta ja kestää̈ kolme vuotta, seuraavan sukukokousvuoden loppuun saakka. Kun maksat jäsenmaksusi nyt, on maksu 30 euroa, jäsenyys on voimassa heti ja jatkuu aina vuoden 2022 loppuun. Saat myös Callion Kaiku -lehden uusimman numeron.

Tilin nimi: Ryhdän sukuseura Tilinumero: FI03 5025 3340 0400 09

Merkitse maksun tiedonantoja kohtaan nimesi, osoitteesi ja mahdollinen sähköpostiosoitteesi.